POMIARY

Wykonujemy następujące pomiary elektryczne odbiorcze oraz kontrolne do 1kV:

  • pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania - impedancja pętli zwarcia (dawniej skuteczności zerowania)
  • pomiar rezystancji izolacji obwodów i kabli
  • sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych
  • inne specjalistyczne pomiary elektryczne

W przypadku wyników pomiarów niespełniających norm, dokonujemy na życzenie klienta napraw i modernizacji instalacji elektrycznych oraz ich przebudowy.


WSTECZ